การตรวจสอบเครนมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

by admin

เครนหรือปั้นจั่นเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการทำงานทุ่นแรงและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานเครนหรือปั้นจั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมีการรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือปฏิบัติงานด้วยเครนหรือปั้นจั่นมากมาย

การดำเนินงานเครนหรือปั้นจั่นที่ไม่ถูกต้อง หรือการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยอาจเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรง อาจเกิดการพลัดตกหรือตกจากความสูง การชนกับวัตถุอื่น ๆ หรือการรวมกันกับความไม่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อม เช่น การทำงานใกล้สายไฟฟ้า การทำงานใกล้ที่อับปาง หรือการใช้งานโดยผู้ไม่มีความรู้และทักษะที่เพียงพอ

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้งานเครนหรือปั้นจั่น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่ระบุโดยผู้ผลิต การอบรมและการฝึกอบรมให้แก่พนักงานที่ใช้งานเครนหรือปั้นจั่น รวมถึงการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครนหรือปั้นจั่นอย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ การใช้งานเครนหรือปั้นจั่นควรมีการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ การตรวจสอบเงื่อนไขแวดล้อม การตรวจสอบโครงสร้างและการทำงานของเครนหรือปั้นจั่นก่อนที่จะเริ่มการใช้งานในทุก ๆ ครั้ง

ขั้นตอน การตรวจสอบเครน

  1. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างหลักของเครน (ปั้นจั่น)
ตรวจสอบรอยเชื่อม สภาพน๊อต และการคลายตัว
  2. ตรวจสอบระบบต้นกำลังเครน
ตรวจสอบระบบหล่อลื่นเครน, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบระบายความร้อน, มอเตอร์           และระบบควบคุมไฟฟ้า, ระบบต่อกำลังและระบบเบรคเครน
  3. ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเครน (ปั้นจั่น)
ตรวจสอบชุด Limit switches การทำงานของชุดควบคุมพิกัดการยก
  4. ตรวจสอบม้วนรอก สลิงเครน
ตรวจเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง โซ่ การชำรุดสึกหรอ
  5. สัญญาณเสียง และ แสงไฟเตือนเครน (ปั้นจั่น)
ความสว่างของไฟเตือน และ ระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน
  6. ทดสอบพิกัดการยก (Load test)
โดยการใช้น้ำหนักจริง (ตุ้มน้ำหนัก) เพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย
  7. ออกรายงานการตรวจสอบเครน ปจ.1 ปจ.2

บริการตรวจสอบโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทำงานที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างถูกจุดประหยัดค่าใช้จ่าย

You may also like

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by ตรวจเครนปทุม.com